انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی کرمان در تـــاریخ 15/11/1382 به شماره 133 در اداره کل کار و اموراجتماعی استان کرمان به ثبت رسیده است. این انجمن برای رفع مشکلات عدیده کارفرمایان تشکیل گردیده است و تاکنون تعداد 617 نفر از کارفرمایان شرکتهای خدماتی عضو این انجمن گردیده اند.   اولین هیات مدیره  انجمن در سال1383 گردیده که اعضاء هیات مدیره عبارت بودند از:

  • آقای ناصر ناصری بسمت رئیس هیات مدیره
  • آقای اصغر شهیدی زندی بسمت نایب رئیس
  • آقای مهدی کرباسی بسمت دبیر انجمن
  • آقای کامران صنعتی بسمت خزانه دار
  • آقای بهمن کیان کرمانی بسمت منشی هیات مدیره
  •  

     برخی از فعالیت های این انجمن عبارتند از:

  • تهیه و تنظیم آنالیز حقوق و دستمزد گروهای مختلف شغلی
  • مشاوره و راهنمایی اعضاء شرکت در مناقصات
  • تهیه و در دسترس قراردادن لیست مشاورین طرح طبقه بندی کل کشور
  • تنظیم و تحویل اطلاعات اعضاء جهت رتبه بندی

 

اعضای هیئت مدیره انجمن

مهندس کامران صنعتی

رئیس هیئت مدیره

محمد حسین صفارزاده

نائب رئیس هیئت مدیره

ناصر ناصری

دبیر و عضو هیئت مدیره

اصغر شهیدی زندی

خزانه دار

اعظم ابراهیمی

عضو اصلی

حسین خواجه سلیمی

عضو اصلی

حسین اسلامی

عضو اصلی

سید علی منصوریان

بازرس اصلی

اسدالله نوذری

بازرس اصلی

آنالیز و دستمزدها

لینک های مفید

من امیدوارم که آقایان بدون اینکه جهات نفسیت را در نظر داشته باشند، و بدون اینکه اغراض خودشان را و مخالفت‌هاى شخصى که با اشخاص دارند در نظر داشته باشند، به آن چیزى که وکیل او، به آن چیزى که در آن چیز وکیل هستند، اندیشه کنند و مباحثه کنند و شور کنند. (صحیفه امام ، جلد ۱۲، ص۳۴۵)