انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی کرمان در تـــاریخ 15/11/1382 به شماره 133 در اداره کل کار و اموراجتماعی استان کرمان به ثبت رسیده است. این انجمن برای رفع مشکلات عدیده کارفرمایان تشکیل گردیده است و تاکنون تعداد 617 نفر از کارفرمایان شرکتهای خدماتی عضو این انجمن گردیده اند.

اولین هیات مدیره  انجمن در سال1383 گردیده که اعضاء هیات مدیره عبارت بودند از:

  • آقای ناصر ناصری بسمت رئیس هیات مدیره
  • آقای اصغر شهیدی زندی بسمت نایب رئیس
  • آقای مهدی کرباسی بسمت دبیر انجمن
  • آقای کامران صنعتی بسمت خزانه دار
  • آقای بهمن کیان کرمانی بسمت منشی هیات مدیره
  •  

     برخی از فعالیت های این انجمن عبارتند از:

  • تهیه و تنظیم آنالیز حقوق و دستمزد گروهای مختلف شغلی
  • مشاوره و راهنمایی اعضاء شرکت در مناقصات
  • تهیه و در دسترس قراردادن لیست مشاورین طرح طبقه بندی کل کشور
  • تنظیم و تحویل اطلاعات اعضاء جهت رتبه بندی

اعضاء هیأت مدیره انجمن

مهندس کامران صنعتی-رئیس هیئت مدیره
محمد حسین صفارزاده-نائب رئیس هیئت مدیره
ناصر ناصری - دبیر و عضو هیئت مدیره
حسین خواجه سلیمی - خزانه دار
اعظم ابراهیمی-عضو اصلی
حسین اسلامی-عضو اصلی
سید علی منصوریان-بازرس اصلی
A9
اسدالله نوذری -بازرس اصلی

خدمات برجسته ما

مشاوره اعضا

تهیه آنالیز حقوق

راهنمایی مناقصات

تهیه طرح طبقه بندی

آنالیز دستمزد ها